Služby

Vodohospodářské stavby

Jedním z hlavních zaměření společnosti M BUILD s.r.o. jsou vodohospodářské práce. Provádíme výstavbu kanalizací, čistíren odpadních vod, vodovodních řadů, ale také přehrad, retenčních nádrží, úpraven vod atd.

Dále zajišťujeme revitalizace stávajících rybníků a potoků.

Zemní práce

Nabízíme zemní a výkopové práce včetně zajištění nákladní stavební dopravy. V případě stavby budovy, připravíme daný pozemek a provedeme veškeré nezbytné úpravy povrchu.

Dále realizujeme výstavbu cest, silnic a chodníků a v neposlední řadě nabízíme také pokládku zámkové dlažby.

Stavby na klíč

V oblasti stavební činnosti nabízíme především výstavbu nových rodinných domů, ale provádíme také stavby opěrných zdí a rekonstrukce historicky významných staveb, jako jsou kostely, kapličky a jiné památkově chráněné budovy.

Projekty inženýringu

Pro provedení stavby, vypracujeme podrobný projekt podle Vašich přání a požadavků včetně zpracování kompletní projektové dokumentace. Zajistíme také veškerá povolení jako např. územní rozhodnutí a stavební povolení.